Murerarbejde

Murerarbejde fra reb udføres ofte på gamle bygninger i indre byer, hvor der er begrænset plads til reparationer, eller hvor der er opført nye tilbygninger nedenfor eksisterende bygninger.

Ved brandkarmsreparationer eller løsrevne tegl efter storme, er arbejdsklatring eller erhvervsklatring den oplagte og billigste løsning.

Murerarbejde på kirker

Vi har stor erfaring med murerarbejde på kirker.

På kirker, er der ofte store utilgængelige tårne, spir og tagflader, som giver problemer for andre løsninger, f.eks. stillads.

Vores arbejde på  Marmorkirken er et godt ekempel på en situation, hvor traditionelle løsninger ikke fungerede.

Murerarbejde er meget statisk arbejde og kræver ofte lidt mere tid pr. kvadratmeter. Derfor bygger vi i nogen situationer platforme eller hængestilladser så vores murere kan arbejde frit, uden at det går ud over ergonomien og kundens økonomi.

Murerarbejde fra reb