Palace Hotel, København

Opgaven: Rensning af tagrender, murer- og malerarbejde samt duenetløsning i 6. sals højde.

Palace hotel - industriklatring under vanskelige pladsforhold Der var kun adgang til hotellets to lukkede gårde via almindelige døråbninger.

På grund af hotellets centrale placering i København, var det besværligt og omkostningskrævende at få tilladelse til indløftning af stillads med kran.

Stillads ville i arbejdsperioden være til gene for hotellets gæster.

Opgaverne blev løst med industriklatring og totale udgifter var lavere end selve stilladsopstillingsprisen alene.

Palace hotel - industriklatring på grund af vanskelig adgangRope Access er klatring med avanceret klatreteknik og med moderne klatreudstyr – Rapelling er en del af de klatreteknikker som man bruger i industriklatring. Rapelling er betegnelse for nedfiring med reb, et udtryk der stammer fra bjergklatring.

Palace hotel rebteknik - industriklatring