Bruuns Galleri, Århus

Opsætning af ankerbolte og vinduespolering, vvs-arbejde, male/fugearbejde, brandalarmer, opsætning af spejle i centrale atrium i 30 meters højde.

  • Vinduespolering/afrensning af 25 meter elevatortårn.
  • Opstilling af stillads, kran og lift var ikke muligt. Ikke muligt at nå deadline.
  • Opgaverne blev løst med Rope Access- rebteknik.
  • Deadline overholdt.

Rope Access er klatring med avanceret arbejdsklatring og med moderne klatreudstyr – Rapelling er en del af de klatreteknikker som man bruger. Rapelling er betegnelse for nedfiring med reb, et udtryk der stammer fra bjergklatring.

Bruuns galleri arbejdsklatring Bruuns galleri Vinduespolering og afrensning i højden