Palace Hotel, København

Opgaven: Rensning af tagrender, murer- og malerarbejde samt duenetløsning i 6. sals højde.

          

 Der var kun adgang til hotellets to lukkede gårde via almindelige dør åbninger. På grund af hotellets centrale placering i København, var det besværligt og omkostningskrævende at få tilladelse til indløftning af stillads med kran. Stillads ville i arbejdsperioden være til gene for hotellets gæster.

Opgaverne blev løst med industriklatring og totale udgifter var lavere end selve stilladsopstillingsprisen alene.

Rope Access er klatring med avanceret klatreteknik og med moderne klatreudstyr – Rapelling er en del af de klatreteknikker som man bruger i industriklatring. Rapelling er betegnelse for nedfiring med reb, et udtryk der stammer fra bjergklatring.

Sidebar
allan@ropeaccess.dk 40592025